Σχολική χρονιά 2010-2011

Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής και στο κεφάλαιο των πολυμέσων οι μαθητές μαθαίνουν την τεχνική δημιουργίας κινουμένων σχεδίων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα GIMP. Στον περιορισμένο χρόνο της διδακτικής ώρας δημιούργησαν τα παρακάτω κινούμενα σχέδια. Ελπίζουμε να κεντρίσαμε το ενδιαφέρον τους και στο μέλλον να δούμε απ' αυτούς και πιο ολοκληρομένα έργα.

  • Τμήμα Β1
  • Τμήμα Β2
    Επιστροφή