Επίσκεψη μελέτης στη Λιθουανία, Μάρτιος 2015
Επιστροφή