Επίσκεψη μελέτης στη Βουλγαρία, Απρίλιος 2015
Επιστροφή