Πρόγραμμα Comenius 2013-2015

Διαγωνισμός για το λογότυπο.

Οι νικητές του διαγωνισμού για το λογότυπο COMENIUS είναι (με αλφαβητική σειρά)