Καλλιτεχνικά

Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών του σχολείου μας κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013.
Επιστροφή