Γυμνάσιο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας

Τάξη Α

Τάξη Β

Τάξη Γ

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Ιστορία

Ιστορία

Ιστορία

Γεωγραφία

Γεωγραφία

Φυσική

Βιολογία

Βιολογία

Χημεία

Αγγλικά

Αγγλικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Γαλλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Γερμανικά

Γερμανικά

Πληροφορική

Πληροφορική

Πληροφορική

Καλλιτεχνικά

Καλλιτεχνικά

ΚαλλιτεχνικάΕπιστροφή