Γυμνάσιο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας

Ωράριο λειτουργίας

1η ώρα

8:15 - 9:00

1ο διάλειμμα

9:00 - 9:05

2η ώρα

9:05 - 9:50

2ο διάλειμμα

9:50 - 10:00

3η ώρα

10:00 - 10:45

3ο διάλειμμα

10:45 - 10:55

4η ώρα

10:55 - 11:35

4ο διάλειμμα

11:35 - 11:45

5η ώρα

11:45 - 12:25

5ο διάλειμμα

12:25 - 12:35

6η ώρα

12:35 - 13:15

6ο διάλειμμα

13:15 - 13:20

7η ώρα

13:20 - 13:55Επιστροφή